Tư vấn doanh nghiệp

Picture1

ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC F&B ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

F&B là gì?

F&B là một từ viết tắt trong tiếng Anh, chữ viết đầy đủ là “Food and Beverage,” có nghĩa là “Thực phẩm và Đồ uống” khi dịch sang tiếng Việt. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ ngành công nghiệp liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối, và cung cấp thực phẩm và đồ uống cho người tiêu dùng. Ngành F&B bao gồm nhiều loại như: từ nhà hàng, quán bar, khách sạn, đến các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Các mã ngành nghề chủ yếu hoạt động lĩnh vực F&B?

STT  CPC Mã VSIC Ngành nghề kinh doanh
1 622 4690 Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)

2 631, 632 4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam

3 642, 643 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống

4 642, 643 5629 Dịch vụ ăn uống khác

Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống

5 8929 5629 Dịch vụ ăn uống khác

Chi tiết: Dịch vụ nhượng quyền thương mại

Điều kiện khi đầu tư vào lĩnh vực F&B đối với nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam?

  1. Điều kiện đầu tư vào thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện về quốc tịch của nhà đầu tư: Theo quy định của Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cho các nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước Quốc tế, hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên. Đối với trường hợp nhà đầu tư không thuộc thành viên của WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

Điều kiện về ngành nghề: Đối với ngành F&B sẽ bao gồm các mục tiêu thực hiện như “Phân phối, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu”, “Dịch vụ nhượng quyền thương mại”, “Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống”  thì đây là ngành nghề không có điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường nên nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện. Tuy nhiên cần phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép trước khi tiến hành hoạt động.

Điều kiện về vốn đầu tư: Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập dự án đầu tư cần phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án. Căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 tài liệu để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Việc chứng minh năng lực tài chính không ngoại trừ nhà đầu tư Việt Nam khi cùng tham gia thành lập dự án đầu tư. Nhà đầu tư cần phải đánh giá về chi phí thực hiện hoạt động để đưa ra mức tổng vốn đầu tư phù hợp với dự án kinh doanh.

  1. Điều kiện chủ yếu để hoạt động trong lĩnh vực F&B.

Điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm: Đối với lĩnh vực F&B theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 15/2018 thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Do đó, trước khi đi vào hoạt động, các cơ sở kinh doanh đều phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ được thẩm định và cấp phép đối với từng cửa hàng, không phải Giấy phép cấp cho toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Điều kiện đối với nguyên liệu: Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu cần phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm và đảm bảo điều kiện về nhãn phụ trên hàng hoá. Trường hợp sử dụng nguyên liệu trong nước cần đảm bảo đã thực hiện công bố đúng theo quy định pháp luật.

Điều kiện về nhượng quyền thương mại: để được sử dụng nhãn hiệu cho hoạt động nhượng quyền cần đảm bảo đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Chúng tôi hi vọng bài phân tích trên đây sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về điều kiện hoạt động F&B tại Việt Nam.

LE PHAT DAT

Legal Consultant

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button