Dự án Nhãn hiệu

customLogo.gif

NACILAW BẢO HỘ THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “HAI LONG”

Nacilaw là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “HAI LONG RESTAURANT” cho dịch vụ ăn uống thuộc nhóm 43 tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, Nacilaw đã hỗ trợ khách hàng phúc đáp thành công kết quả thẩm định từ chối nội dung của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cụ thể, nhãn hiệu đã có kết quả dự định từ chối bảo hộ với lý do chứa yếu tố tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Hoàng Hải Long” đang được bảo hộ. Bằng năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu, Nacilaw đã phân tích, đánh giá kết quả nhận được và nhận định rằng nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có khả năng phân biệt với nhau, nhãn hiệu đăng ký hoàn toàn đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Nacilaw đã đưa ra các giải pháp pháp lý tư vấn cho khách hàng. Bằng sự tín nhiệm của khách hàng, Nacilaw đã thực hiện văn bản phúc đáp, đưa ra các lập luận xác đáng, thể hiện phần hình đăng ký là hình vẽ sáng tạo, khác biệt và phần chữ có ý nghĩa, kết cấu từ, cách phát âm cùng trình bày mỹ thuật đều hoàn toàn có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đối chứng.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button