Dự án Đầu tư ra nước ngoài

7b4a9e6368a9e068658bd9b87951a31f

NACILAW THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHO CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VIỆT NAM)

Naci Law là một trong số các công ty luật chuyên nghiệp có uy tín tại Việt Nam đã tư vấn, đại diện cho CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VIỆT NAM) thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Myanmar là CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (MYANMAR) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

CÔNG TY TNHH SINH NAM METAL (VIỆT NAM) là doanh nghiệp Việt Nam đăng ký với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài là 1.500.000 USD, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công, lắp đặt các sản phẩm từ nhôm kính và kim loại.

Với kinh nghiệm tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Naci Law sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc đăng ký đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn điều kiện – ưu đãi đầu tư, đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button